RADIOFREDAG.SE

Programmet hette från början något annat
och var ett av de mest avlyssnade i landet.
Då i en annan radiokanal. 
När kanalen beslutade att satsa på annat
tog Mathias Lindholm sitt koncept
och körde vidare i privat regi.

4
24
30
86
s
tyjtfjmm
rgsrgsrgsweg
fdbdrhwr
ymtrym
74
22
84
86
80
78
74
34
26
70
32
72
76
40
44
38
68
60
12
66
96
92
94
50
48
3466
s
56
asd
asddf
gsg
dfhh
a
d
myt
ssdf
zvzadb
fgn dxgftn